Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao

Hướng dẫn quản lý đàn trâu bò giống

Đăng ngày: 11/01/2014 09:08
Hướng dẫn quản lý đàn trâu bò giống
đàn bò
Đánh số cá thể cho từng con là một yếu tố quan trọng trong quản lý đàn. Việc đánh số cũng cần thiết để phân biệt bò trong đàn của người này hay của người khác

a.  Quản lý cá thể

Đánh số cá thể cho từng con là một yếu tố quan trọng trong quản lý đàn. Việc đánh số cũng cần thiết để phân biệt trong đàn của người này hay của người khác. Đánh số cá thể phải được áp dụng đối với bê nghé ngay sau khi sinh hoặc mới nhập vào đàn.

Một số phương pháp đánh số hiện đang được áp dụng gồm: đánh dấu tai, số cổ, xăm tai, đóng dấu lên sừng, móng hoặc da. Việc đóng dấu có thể bằng sắt nung hay ni tơ lỏng. Có thể viết số trên lông bằng nước ôxy già, phun sơn màu hoặc nhuộm lông.

đàn bò

b.  Quan sát đàn và chăm sóc cá thể

Mục tiêu của quan sát đàn là để nhận thấy được các biểu hiện của từng cá thể như sức khoẻ, động dục và tình trạng đẻ nhằm có biện pháp xử lý kịp thời. Đàn thường được quan sát khi ở trong chuồng, xung quanh chuồng và trên bãi chăn.

Chăm sóc cá thể bao gồm kiểm tra thường kỳ về khối lượng, tiêm phòng, đồng thời có những kiểm tra không định kỳ như khi giao phối, cắt móng, thiến và điều trị bệnh tật. Mục tiêu cụ thể của việc khám định kỳ được xác định theo cơ cấu đàn và phải được tiến hành cho từng nhóm trong đàn tuỳ theo chương trình dự định trong năm. Kiểm tra không định kỳ có thể được tiến hành một cách có hiệu quả bằng cách cải tiến các phương pháp quan sát và tập hợp bởi vì những kiểm tra này thường được tiến hành với các cá thể.

c.  Theo dõi và ghi chép

Đối với mỗi trại cần có sổ sách ghi chép và theo dõi sau:

- Nhật ký chuồng nuôi.

- Nhật ký kỹ thuật (cho từng loại cán bộ kỹ thuật)

- Nhật ký chuồng nuôi: Mỗi ô chuồng cần có hồ sơ ghi chép lại toàn bộ các hoạt động diễn ra ở đó của gia súc bao gồm nguồn gốc, ngày nhập vào, số lượng giới tính, v.v... Các loại thuốc sử dụng: nguồn gốc, nhãn hiệu, số hiệu, vv... cũng phải được ghi chép lại.

- Các loại sổ sách kỹ thuật: Hồ sơ cá thể (đối với sinh sản), hồ sơ chu chuyển đàn, sổ theo dõi phối giống-sinh đẻ, sổ theo dõi thức ăn và khẩu phần, sổ theo dõi thú y và bệnh án.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn