Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao

Quản lý tái sản xuất đàn bò giống

Đăng ngày: 10/01/2014 08:43
Quản lý tái sản xuất đàn bò giống
đàn bò giống
Việc tăng đầu con trong một cơ sở chịu sự chi phối của thời kì sử dụng và khả năng sinh sản của bò cái

Việc tăng đầu con trong một cơ sở chịu sự chi phối của thời kì sử dụng và khả năng sinh sản của bò cái. Thời gian bắt đầu đưa vào sử dụng và thời gian dẫn tinh lại sau khi đẻ là hai chỉ tiêu ảnh hưởng đến thời kì sử dụng và khả năng sinh sản của bò cái.

Thời gian đưa vào sử dụng

Có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thành thục sinh dục là khối lượng, tuổi và giống, trong đó khối lượng được coi là yếu tố quyết định. Người chăn nuôi cần xác định khối lượng

cho phối giống lần đầu ở một độ tuổi nhất định, trên cơ sở đó xây dựng một chương trình nuôi dưỡng để đạt được khối lượng đó với một thể trạng tốt.

đàn bò giống

Trong điều kiện nuôi dưỡng bình thường, sự thành thục sinh dục ở bê cái bắt đầu từ 6-9 tháng tuổi, ở bê đực sự tạo tinh bắt đầu từ 7-8 tháng. Để tránh thụ thai sớm ở độ tuổi này, phải tách đực và cái riêng. Trong điều kiện bình thường, bê cái thành thục về sinh lý lúc 14-15 tháng tuổi. ở độ tuổi này bê bắt đầu được sử dụng để tái sản xuất đàn.

Thời gian đưa vào sử dụng quá sớm hay quá muộn đều không tốt. Sử dụng bê quá sớm sẽ kìm hãm sự sinh truởng và có thể ảnh hưởng tới hoạt tính sinh dục về sau. Phối giống sớm cho bê cái thường dẫn tới đẻ khó, sinh yếu và ảnh hưởng xấu đến sức sản xuất, đặc biệt trong thời kì tiết sữa đầu tiên. Tuy nhiên, kéo dài thời kì nuôi dưỡng, và đưa bê vào sử dụng chậm, là không cho phép, vì hạn chế phát triển đầu con, tăng hệ số phối. Phối giống muộn cho bê cái sẽ giảm lượng sữa, tăng các khoản chi phí về nuôi dưỡng và chăm sóc.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng năng suất sản xuất cả đời bò cái sinh sản các giống ôn đới (Bos taurus) có thể tăng lên nếu đẻ lứa đầu vào lúc 2 năm tuổi (phối giống lúc 14-15 tháng tuổi). Đối với nhiệt đới (Bos indicus) có thể phối muộn hơn 6-12 tháng. Mục tiêu này có thể đạt được thông qua việc nuôi dưỡng chăm sóc tốt bò cái tơ hậu bị. Cho đẻ vào lúc 2 năm tuổi sẽ tăng được lợi nhuận nhờ cắt giảm được chi phí cao về thức ăn và các khoản đầu tư khác để nuôi đàn cái hậu bị.

Khối lượng lúc phối giống lần đầu thay đổi tuỳ theo mỗi giống. Bò cái hậu bị vào thời điểm phối giống lần đầu cần đạt được 65-70% khối lượng trưởng thành, tức là đạt khoảng 290-320 kg đối với giống nhỏ, 340-350kg đối với giống lớn. .

Đối với thịt, bò cái nên được phối giống phối giống 3 tuần sớm hơn so với đàn bò cái sinh sản bởi vì đẻ lứa 1 cần có thời gian dài hơn để có biểu hiện động dục trở lại sau khi đẻ so với bò cái đã thành thục. Những bò cái tơ được phối trước đàn cái sinh sản sẽ đẻ sớm hơn trong vụ đẻ và sẽ động dục lại bình thường như đàn cái sinh sản được phối giống vào năm sau. Một vụ phối giống kéo dài 45 ngày là vừa đủ cho bò cái được nuôi dưỡng tốt. Sau đó cần khám thai và loại thải những con không có chửa (đưa đi vỗ béo).

Thời gian phổi giổng lại sau khi bò mẹ đẻ

Để thu được tổng khối lượng bê tối đa trong cả một đời thì nó phải đẻ mỗi năm một lứa kể từ 2 năm tuổi. Cho nên thời kì dẫn tinh tốt nhất cho trong điều kiện cơ thể bình thường, nuôi dưỡng hợp lý là tháng thứ 2 sau khi đẻ. Đối với sữa cao sản đang vắt sữa thời kì này tăng lên từ ngày 70-90.

Khi xác định thời kì dẫn tinh lại sau khi đẻ cần phải tính đến tình trạng sức khoẻ, năng suất của con vật, cũng như các điều kiện cụ thể của cơ sở chăn nuôi (nuôi dưỡng, chăm sóc, hướng sản xuất, mùa vụ trong năm.). chỉ thụ thai sau khi tử cung và cơ quan sinh dục đã hồi phục. Cho nên dẫn tinh cho ở lần động hớn đầu tiên sau khi đẻ thường ít có hiệu quả (đặc biệt đối với cao sản).

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn