Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao

Cấu trúc đàn trâu bò

Đăng ngày: 08/01/2014 08:41
Cấu trúc đàn trâu bò
đàn bò
Trong chăn nuôi Trâu bò sữa, tùy theo mức độ tăng số bò cái trong đàn mà số lượng bê sinh ra và số lượng sữa tăng lên, đồng thời tỉ trọng bê đực giảm vì người ta bán nó ở độ tuổi sớm hơn

Cấu trúc (cơ cấu) đàn là tỉ lệ % các nhóm gia súc theo giới tính và độ tuổi trong một cơ sở chăn nuôi. Ví dụ, người ta chia đàn thành các nhóm: đực giống, cái sinh sản, cái tơ, bê cái trên 1 tuổi và dưới 1 tuổi, bê đực trên và dưới 1 tuổi, ngoài ra có thể có các nhóm nuôi thịt và vỗ béo. Tỷ lệ các nhóm theo giới tính và độ tuổi thay đổi trong năm do có bê cái sinh ra, chuyển từ nhóm tuổi này sang nhóm tuổi khác, cũng như do loại thải và giết thịt. Tốc độ tái sản xuất đầu con, lượng sản phẩm (thịt hay sữa) thu được phụ thuộc vào cấu trúc đàn cơ sở.

đàn bò

Người ta xác định cơ cấu đàn tuỳ theo hướng sản xuất (sữa, thịt), ý nghĩa kinh tế (giống, thương phẩm), đặc điểm tự nhiên và kinh tế của mỗi vùng, miền, các điều kiện cụ thể của cơ sở. Đồng thời phải tính đến nhiệm vụ phát triển chăn nuôi và sản phẩm, thành phần theo tuổi đàn, thời kì bán bê trên hậu bị và loại thải bò cái.

Trong chăn nuôi Trâu sữa, tùy theo mức độ tăng số bò cái trong đàn mà số lượng bê sinh ra và số lượng sữa tăng lên, đồng thời tỉ trọng bê đực giảm vì người ta bán nó ở độ tuổi sớm hơn. Ở các cơ sở thương phẩm, đặc biệt là trong vùng tiêu thụ sữa nguyên, trong đàn có thể có tới 60-65% bò cái nếu không nuôi bê cái hậu bị trực tiếp ngay trong cở sở đó. Nếu chuyên môn hoá sâu việc nuôi sữa và bê hậu bị được nuôi trong các cơ sở khác thì tỉ trọng bò cái có thể tăng lên tới 80-85%. Trong trường hợp này sản lượng sữa và sản phẩm từ sữa trung bình của mỗi con tăng lên đáng kể.

Trong các cơ sở giống tỉ trọng bò cái trong đàn thay đổi tuỳ thời gian bán bê. Bê giống càng bán sớm thì tỉ lệ bò cái trong đàn càng lớn. Ở các cơ sở giống, khi bán bê 1 năm tuổi tỉ trọng bò cái thường chiếm 50%. Tuỳ thuộc vào thời kì sử dụng và tỉ lệ loại thải bò cái mà số lượng bê giữ lại hậu bị cũng thay đổi. Thời kì sử dụng càng ngắn và tỉ lệ loại thải càng lớn thì số bê cần phải thay thế đàn càng nhiều. Để tăng nhanh chất lượng của đàn cần nâng tỉ lệ bê hậu bị. Hàng năm chuyển 20-25% bê tơ vào nhóm bò cái và loại thải một phần theo các chỉ tiêu về sữa sản xuất trong thời kì tiết sữa đầu tiên. Loại thải hàng năm 20% bò cái cho phép đổi mới đàn mẹ 5 năm một lần, giết thịt ở độ 7-8 năm tuổi.

Khi xác định cấu trúc đàn, số lượng đầu con trong các nhóm ít tuổi ( tơ, bê trên và dưới 1 tuổi) phải nhiều hơn so với yêu cầu phải thay thế. Nếu trong đàn có 60-65% bò cái, để đảm bảo tái sản xuất bình thường thì cần có 15-17% bò cái tơ, 18-20% bê cái trên 1 tuổi và 22-25% bê cái dưới 1 tuổi. Tất cả bê không dùng làm hậu bị có thể bán lúc 4-6 tháng tuổi. Nếu tỷ lệ bò cái ít, người ta để lại số bê ngoài hậu bị để bán thịt ở độ tuổi trên 12 tháng tuổi.

Trong chăn nuôi thịt

Tỷ trọng bê ngoài hậu bị trong một cơ sở tương đối lớn. Nếu có đất trồng cây thức ăn và chăn thả thì nuôi bê đến 1,5 tuổi trước khi chuyển vào vỗ béo là hợp

lý (hình 2.24). Trong trường hợp này tỷ trọng bò cái trong đàn chiếm 35-40%, tơ bằng 20% tổng số bò cái. Ở những vùng thâm canh chăn nuôi thấp thì bê được nuôi thịt tới 2-2,5 tuổi. Trong trường hợp này tỉ trọng bò cái giảm xuống 30-35%, đồng thời tỉ trọng những con để nuôi thịt và vỗ béo tăng lên. Tăng tỉ trọng bê trong đàn, tăng cường nuôi dưỡng sẽ tăng tổng số và trọng lượng bình quân bán thịt.

Khi cấu trúc đàn đã được xác định việc tăng số lượng sản phẩm được thực hiện chủ yếu nhờ cải tiến giống và nâng cao trình độ nuôi dưỡng. Xuất phát từ cấu trúc đàn, người ta lập kế hoạch chu chuyển đàn, quyết định thời kì chuyển nhóm tuổi này vào nhóm tuổi khác, bán thịt, cũng như việc xuất nhập gia súc trong trại. Trên cơ sở chu chuyển đàn người ta lập kế hoạch sản xuất và nhu cầu thức ăn. Kế hoạch chu chuyển đàn phải đảm bảo đầu con của cơ sở cuối năm phù hợp với cấu trúc đã định.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn