Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao

Đánh giá và chọn lọc đực giống trâu bò theo giá trị giống ước tính

Đăng ngày: 11/12/2013 22:10
Đánh giá và chọn lọc đực giống trâu bò theo giá trị giống ước tính
Giá trị giống của một con đực là giá trị di truyền của con vật đó mà một nửa của nó sẽ được di truyền lại cho đời sau. Mặc dù không biết được giá trị giống thật đối với mỗi tính trạng của con vật

Giá trị giống của một con đực là giá trị di truyền của con vật đó mà một nửa của nó sẽ được di truyền lại cho đời sau. Mặc dù không biết được giá trị giống thật đối với mỗi tính trạng của con vật, nhưng hiện nay nhờ sự phát triển của di truyền số lượng, người ta có thể ước tính gần chính xác các giá trị giống này và gọi là giá trị giống ước tính (EBV). Giá trị giống được ước tính trên cơ sở phối hợp các thông tin về mỗi tính trạng có được từ nhiều cá thể có liên quan (tổ tiên, bản thân, đời con, anh chị em.) cũng như các thông số di truyền của tính trạng. Giá trị giống ước tính được thể hiện bằng sự chênh lệch giữa tiềm năng di truyền của đực giống so với nền di truyền mà con vật được so sánh (thường là mức biểu hiện bình quân của tính trạng trên đại trà hay trên đàn đối tượng cần cải tiến). Đơn vị tính của EBV chính là đơn vị tính của tính trạng (ví dụ, kg đối với tính trạng là khối lượng).

Trong những năm 1970, dự đoán không chệch tuyến tính tốt nhất (BLUP) được sử dụng để ước tính giá trị giống của bò đực ở Đông Bắc Mỹ. Sau đó, trên nguyên tắc của phương pháp BLUP nhiều mô hình ước tính giá trị giống của bò đực đã được xây dựng ở các nước khác nhau như mô hình đực giống tốt nhất của con mẹ (Maternal Grand Sire), mô hình đực giống (Sire Model), mô hình gia súc (Animal Model), mô hình lặp lại (Repeatability Model), hay mô hình nhiều tính trạng (Multivariate Animal Model).

Hiện nay đã có nhiều chương trình máy tính mạnh cho phép ứng dụng các mô hình trên vào công tác chọn lọc đực giống. Chẳng hạn, chương trình BREEDPLAN là một chương trình được xây dựng trên cơ sở của mô hình gia súc (Animal Model) dùng để đánh giá và chọn lọc những con vật có giá trị di truyền vượt trội của một giống trong một đàn . Chương trình này cho phép phối hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau liên quan đến từng cá thể để ước tính giá trị giống (EBV) cho các tính trạng của đực giống cần chọn lọc. Trên cơ sở các giá trị EBV của các tính trạng khác nhau, các chỉ số chọn lọc có thể được xây dựng để làm tiêu chuẩn chọn lọc đực giống cho các mục tiêu nhân giống khác nhau 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn