Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao

Đánh giá và chọn lọc trâu bò đực làm giống theo đời sau

Đăng ngày: 11/12/2013 22:06
Đánh giá và chọn lọc trâu bò đực làm giống theo đời sau
Việc áp dụng rộng rãi kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bằng tinh đông lạnh cho phép và đòi hỏi đực giống phải được đánh giá qua đời sau để việc chọn lọc được chính xác.

Việc áp dụng rộng rãi kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bằng tinh đông lạnh cho phép và đòi hỏi đực giống phải được đánh giá qua đời sau để việc chọn lọc được chính xác.

-    Trong chăn nuôi bò sữa:

Việc đánh giá đực giống qua đời sau chính là đánh giá qua con cái đực giống. Số lượng thường lớn hơn hoặc bằng 25-30 con cái/đực giống. Các bước tiến hành như sau:

+ Chọn đối tượng: chỉ những con đạt yêu cầu khi đánh giá về nguồn gốc và ngoại hình thì mới được dự kiểm tra qua đời sau.

+ Bê đực được nuôi đến 14-15 tháng tuổi thì tiến hành khai thác tinh hoặc cho nhảy phối trực tiếp với những bò cái đã chọn ở ít nhất 2 cơ sở. Sản lượng sữa bình quân của các nhóm cái chênh lệch nhau không quá 10%; giữa các cá thể không quá 20%. Tinh được phối tập trung trong 2-3 tháng để hạn chế ảnh hưởng khác nhau của điều kiện ngoại cảnh.

+ Trong khi chờ kết quả kiểm tra, khai thác tinh dịch làm tinh đông viên/cọng rạ dự trữ it nhất là 5000 liều/đực.

+ Bê cái (con gái đực giống) đẻ ra được nuôi dưỡng tốt, đến 18 tháng tuổi thì cho phối giống. Đến khi các con gái đực giống đẻ thì theo dõi sức sản xuất sữa của lứa thứ nhất. Dựa vào kết quả này để đánh giá giá trị của con đực giống.

Để đánh giá và chọn lọc đực giống theo con gái người ta đã từng sử dụng các phương pháp sau:

•   So sánh các đực giống thông qua so sánh các nhóm con gái của chúng (trong cùng điều kiện nuôi dưỡng).

•   So sánh các con của đực giống với bạn đàn nuôi trong cùng điều kiện như nhau.

•   Đánh giá theo các tiêu chuẩn của con gái đực giống thông qua việc so sánh sức sản xuất của con gái với các chỉ tiêu trung bình của đàn, giống hoặc của một nhóm cá thể trong những điều kiện tương tự.

•   So sánh sức sản xuất của con gái đực giống với mẹ của chúng.

-    Trong chăn nuôi Trâu bò thịt:

Để đánh giá đực giống Trâu thịt theo chất lượng đời sau, người ta tiến hành như sau:

+ Chọn những con đực khoẻ mạnh, có lý lịch tốt, phát triển bình thường và đạt được một khối lượng nhất định theo qui định của từng giống.

+ Tiến hành kiểm tra chất lượng tinh dịch của tất cả những đực giống được lựa chọn ra, sau đó cho giao phối với những con cái đẻ từ lứa 1-6 và đạt tiêu chuẩn cấp 1 khi giám định. Mỗi đực giống được ghép với khoảng 30 con cái và được phối giống tập trung trong vòng 30­35 ngày.

+ Bê sinh ra hoàn toàn được bú sữa trực tiếp và đảm bảo tính đồng nhất về các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc. Trong thời kỳ nuôi dưỡng và vỗ béo, cần phải ghi lại diễn biến về khối lượng hàng tháng và chi phí thức ăn theo các nhóm đực giống được kiểm tra.

+ Khi bê đạt 15-18 tháng tuổi thì giết mổ khảo sát sức sản xuất thịt với số lượng ít nhất là 3 con đại diện cho mỗi nhóm. Khi giết mổ thì tiến hành xác định độ béo, khối lượng sống,

khối lượng thân thịt, mỡ nội tạng, tỷ lệ thịt xẻ, khối lượng cơ và xương. Tính tăng trọng hàng ngày, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng khi nuôi dưỡng và vỗ béo. Nếu đánh giá kỹ hơn thì xác định tỷ lệ các phần có giá trị trong thân thịt, hình dạng và tiết diện mắt thịt, tỷ lệ các phần thịt, mỡ, xương trong thân thịt và thành phần hoá học, độ mềm, độ pH và vân của thịt, v.v.

Giữa các tính trạng trên có thể có những mối tương quan chặt chẽ, do đó người ta có thể chỉ cần chọn lọc theo một tính trạng trong số những tính trạng có mối tương quan với nhau. Chẳng hạn, chọn lọc theo khối lượng sống ở một độ tuổi nhất định sẽ làm thay đổi các chỉ tiêu cường độ sinh trưởng, khối lượng thân thịt và trong những điều kiện cụ thể sẽ cải tạo cả kiểu hình. Trong thực tế người ta thường đánh giá đực giống theo hai tính trạng cơ bản là khối lượng sống lúc 15 tháng tuổi và tỷ lệ thịt xẻ của đời sau bằng cách xây dựng một thang điểm đánh giá đực giống theo nguyên tắc phối hợp bình đẳng hai chỉ tiêu cơ bản này. Tuy nhiên có một số tính trạng, đặc biệt là các tính trạng về chất lượng thịt, không có tương quan rõ rệt với hai tính trạng này. Do vậy, cần phải hiệu chỉnh điểm (giảm) đánh giá tuỳ theo sự chênh lệch của các chỉ tiêu chất lượng thịt (ví dụ pH) so với mức lý tưởng. Bảng đánh giá tổng hợp điểm sau khi đã hiệu chỉnh theo các tính trạng thứ cấp thành điểm trung bình để biểu hiện tổng quát giá trị giống của con đực. Trên cơ sở số điểm tổng hợp thu được mà xếp loại con được vào các cấp khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay người ta có thể đánh giá và chọn lọc được giống theo các tính trạng trên thông qua xây dựng chỉ số chọn lọc.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn