Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao

Các tính trạng chọn lọc cơ bản của Trâu bò

Đăng ngày: 11/12/2013 21:40
Các tính trạng chọn lọc cơ bản của Trâu bò
trâu việt nam
Trong thực tế việc chọn lọc với tất cả các tính trạng như vậy không thể thực hiện được. Trong đàn gia súc khó mà tìm được một cá thể nào thoả mãn được yêu cầu của nhà chọn giống về tất cả các tính trạng

Các tính trạng của Trâu không phải có giá trị như nhau. Tuỳ theo mục đích chọn giống người ta mong muốn con giống có được một số tính trạng đạt được những yêu cầu nhất định.

Các tính trạng cơ bản của Trâu thường được quan tâm là:

-    Đối với Trâu sữa: sản lượng sữa, hàm lượng mỡ, protein và vật chất khô trong sữa, thể trọng, kích thước và hình dạng bầu vú, hệ số ổn định của chu kỳ sữa, tốc độ thải sữa, hiệu quả sử dụng thức ăn, khả năng sinh sản, thời gian sử dụng, khả năng kháng bệnh, các đặc trưng cơ bản về ngoại hình thể chất, v.v.

-    Đối với Trâu thịt: thể trọng, tỷ lệ thịt xẻ, tăng trọng hàng ngày, khối lượng mô cơ, các chỉ tiêu về chất lượng thịt (thành phần hoá học,nhiệt năng, tỷ lệ cơ, mỡ, xương, mô liên kết trong thân thịt). Bên cạnh đó các chỉ tiêu về sinh sản, tính dễ đẻ, tập tính nuôi con và sức sản xuất sữa cũng có ý nghĩa quan trọng.

Trong thực tế việc chọn lọc với tất cả các tính trạng như vậy không thể thực hiện được. Trong đàn gia súc khó mà tìm được một cá thể nào thoả mãn được yêu cầu của nhà chọn giống về tất cả các tính trạng. Vì vậy số lượng các tính trạng đưa vào chọn lọc sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả chọn lọc. Số lượng tính trạng sử dụng khi chọn lọc càng nhiều thì hiệu ứng chọn lọc đối với từng tính trạng riêng biệt càng thấp. Ngược lại, chọn lọc theo một tính trạng thì có thể thu được kết quả tốt về tính trạng đó trong một thời gian ngắn. Như vậy khi số lượng các tính trạng được sử dụng càng nhiều thì việc chọn lọc theo từng tính trạng riêng càng phức tạp và khó khăn. Cho nên về lý thuyết và thực hành chọn giống Trâu cần phải biết được mức độ tương quan di truyền giữa các tính trạng để có thể xác định được ảnh hưởng của việc chọn lọc tính trạng này có ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi của tính trạng khác. Hơn nữa, cần quan tâm đến giá trị kinh tế của tong tính trạng cần chọn lọc.

trâu việt nam

Để giải quyết mối tương quan giữa các tính trạng cần chọn lọc, khi cần chọn lọc nhiều tính trạng có thể tiến hành theo một số phương pháp như sau:

Chọn lọc lần lượt theo từng tính trạng:

Trong một vài thế hệ chỉ chọn lọc trên một tính trạng (ví dụ sản lượng sữa), đến khi đạt được mức độ dự định thì chuyển sang chọn lọc theo tính trạng khác.

Chọn lọc theo mức không phụ thuộc:

Xác định yêu cầu tối thiểu cho mỗi tính trạng và tiến hành chọn lọc đồng thời trên tất cả các tính trạng cần chọn lọc. Những con có các chỉ tiêu vượt các giá trị tối thiểu đó thì được chọn lọc.

Chọn lọc theo dòng:

Chọn lọc theo những tính trạng riêng ở những nhóm gia súc khác nhau nhằm tạo ra những dòng có sự phát triển tốt nhất của từng tính trạng, sau đó bằng cách lai chéo dòng nhằm thu được những cá thể phối hợp được những đặc điểm mong muốn từ các dòng xuất phát để chọn lọc làm giống.

Chọn lọc phối hợp các tính trạng có bổ sung:

Chọn lọc đồng thời theo tất cả các tính trạng cần thiết. Trong mỗi thế hệ chọn làm giống những con phối hợp được toàn bộ hay đa số những tính trạng mong muốn, còn bổ sung những thiếu sót bằng cách cho giao phối những cá thể tốt nhất với những con có các chất lượng cần thiết.

Chọn lọc theo chỉ số chọn lọc đa tính trạng:

Đánh giá tổng hợp các tính trạng cần chọn lọc thành một chỉ tiêu tổng hợp (chỉ số). Chỉ số này được xây dựng trên cơ sở tính toán mức độ biểu hiện của tính trạng (theo năng suất hay giá trị giống ước tính), tầm quan trọng kinh tế của mỗi tính trạng cũng như khả năng di truyền và mối tương quan di truyền giữa các tính trạng với nhau. 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn